Συνάντηση του Διαχειριστή της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, κ. Μ. Δακτυλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων κ. Εμ. Γραφάκο

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε συνάντηση δια ζώσης μεταξύ του Διαχειριστή της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Εμμανουήλ Γραφάκο. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε  προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις κατασκευές, τις εκσκαφές και τις κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ). Στην συνάντηση παρευρέθηκε…