Σεμινάριο με θέμα “Arsenic decontamination & Equipment Dismantling” διοργανώνεται την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου από το European Decontamination Institute (EDI)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απορρύπανσης (EDI – European Decontamination Institute) διοργανώνει εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο για την απορρύπανση χώρων κατεδαφίσεων από αρσενικό. Ορισμένα από τα ερωτήματα που πρόκειται να αναπτυχθούν είναι : Γιατί το αρσενικό αποτελεί επικίνδυνη ουσία και πού μπορεί να συναντηθεί; Πως να αντιμετωπίσετε τις επικίνδυνες ουσίες; Τί πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την απορρύπανση…