Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Διαχείριση της μόλυνσης από υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) στα κτίρια” διοργανώνεται, την Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου, από το European Decontamination Institute (EDI).

Οι υπερφθοριωμένες και πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά είδη κτιρίων και έχουν πολλές λειτουργίες. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Συνεπώς πολλά στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από τη διαχείριση αυτών των ουσιών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απορρύπανσης (EDI – European Decontamination Institute), σε συνεργασία…

Παρουσίαση της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO στο Yearbook 2021 της European Demolition Association (EDA)

Παρουσίαση της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO στο νέο Yearbook της EDA για το 2021: Στον κλάδο των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ο οποίος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση και τη συνολική διαχείριση, ιδρύθηκε η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων σε εθνικό επίπεδο,…