Σεμινάριο με θέμα “Maintenance of the equipment in hazardous areas” διοργανώνεται, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, από το European Decontamination Institute (EDI)

Κατά την απομάκρυνση επικίνδυνων ουσιών, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνεται σωστή συντήρηση του εξοπλισμού για την ορθή διεξαγωγή της εργασίας και την αποφυγή ατυχημάτων. Επιπλέον, ανάλογα με την ουσία που απομακρύνεται, απαιτείται διαφορετικός χειρισμός του εξοπλισμού. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Απορρύπανσης (EDI – European Decontamination Institute) διοργανώνει εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο για τη συντήρηση του εξοπλισμού που…