Ομόφωνη απόφαση έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ ΠΕΔΜΕΔΕ ECO από το ΔΣ του ΕΟΑν

Το Δ.Σ. του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑν) κατά τη 195η συνεδρίαση του στις 26.07.2022 ενέκρινε ομόφωνα το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ – ΠΕΔΜΕΔΕ ECO. Ο θεματικός κατάλογος της 195ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΑν έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Οργανισμού. Το ΣΣΕΔ θα επανέλθει με λεπτομερέστερη ανακοίνωση μόλις αναρτηθεί η ως…