Στρατηγική Συμφωνία – Είσοδος του Ομίλου Ηρακλής στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου που αφορά την είσοδο του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, που έχει ιδρύσει η ΠΕΔΜΕΔΕ. Στη φωτογραφία απεικονίζονται από αριστερά: Ο κ. Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ο κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, Πρόεδρος της ΠΕΔΜΕΔΕ και ο κ. Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του…