ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΜΕΔΕ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι το νέο καινοτόμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ (Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην ορθολογική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ο ηγέτης στον κλάδο των δομικών υλικών, και η ΠΕΔΜΕΔΕ, η πολυπληθέστερη και μοναδική Εργοληπτική Οργάνωση που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διεθνή χώρο, ένωσαν τις δυνάμεις τους εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, μέσω της σημαντικής ενίσχυσης του δικτύου της με συνεργαζόμενες Μονάδες Ανακύκλωσης, Λατομείων και Εργοστασίων τσιμέντου αλλά και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών.

ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Είμαστε το πρώτο και μοναδικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις σχετικά με τον Κατασκευαστικό κλάδο, το περιβάλλον, την αειφορία και την πράσινη ανάπτυξη.

Με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO παραμένετε σταθερά στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων και καινοτομιών σχετικά με την επιλεκτική κατεδάφιση, καθώς και τη διαχείριση και την ανακύκλωση των οικοδομικών αποβλήτων, αξιοποιώντας το προβάδισμά μας σε τεχνογνωσία.

Σκοπός μας είναι, μέσα από την πρόληψη παραγωγής και την υπεύθυνη διαχείριση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ, να μετατρέπουμε τα απόβλητα από δυνητικές εστίες ρύπανσης και υποβάθμισης του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος σε πολύτιμες πρώτες ύλες. Με αυτό τον τρόπο, συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, αλλά και στη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οργανώνουμε, συντονίζουμε, επιβλέπουμε και διασφαλίζουμε τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίζουμε τους Διαχειριστές ΑΕΚΚ – Ιδιώτες, Εργολήπτες & Δημόσιους φορείς.

Με την ίδια αφοσίωση και πάντα με γνώμονα τις αρχές της αξιοπιστίας και της διαφάνειας, φροντίζουμε να χτίζουμε συνεργασίες με νέες Μονάδες Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, διευρύνοντας διαρκώς τη γεωγραφική εμβέλεια του δικτύου μας.

 • Σύναψη σύμβασης συνεργασίας με υπόχρεους διαχειριστές ΑΕΚΚ για την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των αποβλήτων τους
 • Έκδοση βεβαίωσης διαχείρισης ΑΕΚΚ
 • Υποστήριξη δημόσιων φορέων και συνεργαζόμενων διαχειριστών και μονάδων ανακύκλωσης ΑΕΚΚ σε θέματα όπως:
 • υποχρεώσεις των συνεργαζόμενων μελών, διαχειριστών
  και μονάδων, που προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας
  και των σχετικών αδειών λειτουργίας τους,
 • επιλεκτική κατεδάφιση κατασκευών,
 • δημιουργία νέων μονάδων αποθήκευσης
  και επεξεργασίας ΑΕΚΚ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Mattis ipsum dolor sit amet, vesena tomosi elit. Ut elit tellus, luctus ned semper sit amet, sollicitudin vitae nibh moresa at magna eu augue semper. Contact us today!