1. Γιατί είναι υποχρεωτικό να υπογράψω σύμβαση με κάποιο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ;

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας ένα από τα κυριότερα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η σύμβαση του διαχειριστή ΑΕΚΚ με ένα Συλλογικό Σύστημα  Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) το οποίο είναι εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων που διαθέτουμε, στην σύναψη της σύμβασης αλλά και στην έκδοση Βεβαίωσης Παραλαβής Αποβλήτων, άμεσα κι αβίαστα.

2. Γιατί να υπογράψω σύμβαση με το σύστημα σας;

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αποτελεί το νέο καινοτόμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ που δίνει νέα ώθηση στην ορθολογική διαχείριση και την επαναχρησιμοποίηση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Ο συνδυασμός του κύρους και του μεγέθους του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, του ηγέτη στον κλάδο των δομικών υλικών, με την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία της ΠΕΔΜΕΔΕ, της πολυπληθέστερης και μοναδικής Εργοληπτικής Οργάνωσης που εκπροσωπεί την Ελλάδα στο διεθνή χώρο, αποτελεί εχέγγυο για κάθε διαχειριστή ΑΕΚΚ.

3. Ποια είναι η γεωγραφική εμβέλεια της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO;

Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO διαθέτουμε ένα εκτενές δίκτυο περισσότερων από 45 συνεργαζόμενες μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Βρείτε εκείνη που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του έργου σας από εδώ.

4. Ο τιμοκατάλογος της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO είναι σταθερός;

Ο τιμοκατάλογος του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ είναι εγκεκριμένος από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και είναι ενιαίος και σταθερός για κάθε διαχειριστή. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από εδώ

5. Τι πρέπει να προσέξω στο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ);

Το Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ)συμπληρώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό του έργου και θα πρέπει να συνοδεύεται από την υπογραφή του. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης του ΣΔΑ μπορεί να γίνει αναθεώρηση του, σε δεύτερο χρόνο.

6. Πότε είναι η καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης του τιμολογίου μου;

Το τιμολόγιό σας θα πρέπει να εξοφλείται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έκδοσής του.

7. Ο Διαχειριστής του έργου μπορεί να διαφέρει από τον Κύριο του Έργου/Παραγωγό;

Ναι, ο Διαχειριστής του έργου μπορεί να διαφέρει από τον Κύριο του έργου/Παραγωγό αυτού. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση (και να προσκομιστεί στο ΣΣΕΔ) ανάμεσα στον Κύριο του Έργου/Παραγωγό του έργου και στον Διαχειριστή, με βάση την οποία ο πρώτος θα αναθέτει στον δεύτερο τη διαχείριση των ΑΕΚΚ που θα προκύψουν από το έργο. Έπειτα ο Διαχειριστής του έργου υπογράφει σύμβαση με την ΠΕΔΜΕΔΕ ECO πριν προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου.

8. Ποιος είναι ο κατάλληλος συλλέκτης – μεταφορέας για το έργο μου;

Ο συλλέκτης – μεταφορέας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), να διαθέτει σύστημα εντοπισμού (GPS) τοποθετημένο στα οχήματα μεταφοράς του και να έχει εν ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για τους συγκεκριμένους κωδικούς ΕΚΑ (Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων) που μεταφέρει.

9. Σε πόσο χρονικό διάστημα μπορώ να έχω τη βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων;

Η βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων εκδίδεται άμεσα μετά την εξόφληση του τιμολογίου.

10. Πρέπει να υπογράψω σύμβαση και με τη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ;

Όχι δεν χρειάζεται να υπογράψετε σύμβαση με τη Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Μπορείτε να μεταφέρετε τα ΑΕΚΚ του έργου σας, σε κάποια συνεργαζόμενη με το σύστημά μας Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ κατόπιν συνεννόησης.

Έχετε άλλες ερωτήσεις?

Συμπληρώστε τη παρακάτω φόρμα και ένας εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.