ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, συνδυάζοντας το μέγεθος και το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ με την εμπειρία και την εγγύηση της ΠΕΔΜΕΔΕ, αποτελεί το νέο καινοτόμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), που δίνει νέα ώθηση στην ορθολογική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αδειοδοτήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 182.3/2021, 195.10/26.07.2022, 206.12/30.10.2023, 208.4/19.02.2024 και 210.1/29.03.2024 αποφάσεις του ΕΟΑν.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματός μας εκτείνεται σε πάνω από 27 περιφερειακές ενότητες, ενώ στρατηγική μας προτεραιότητα αποτελεί η διαρκής ενδυνάμωση και επέκταση του δικτύου μας.

Ως Συλλογικό Σύστημα συντονίζουμε, επιθεωρούμε και διασφαλίζουμε τη νομιμότητα και αποτελεσματικότητα των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο, συνεισφέρουμε στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και ενέργειας, αλλά και στη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Παραμένοντας σταθερά στην πρώτη γραμμή των διεθνών εξελίξεων και καινοτομιών, αποτελούμε το πρώτο και μοναδικό Σύστημα που συμμετέχει ως εταίρος σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και ειδικότερα:

  • Είμαστε μέλος της European Demolition Association (EDA).
  • Είμαστε μέλος του European Decontamination Institute (EDI).

Με όραμα την εφαρμογή του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στην κοινωνία και στην οικονομία, ερευνούμε και μελετάμε τη βελτίωση τεχνικών συλλογής, επεξεργασίας και αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, υποστηρίζουμε και ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη για βέλτιστες πρακτικές και οργανώνουμε δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Καινοτόμο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ με το κύρος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και την εμπειρία της ΠΕΔΜΕΔΕ