Διαδικτυακό σεμινάριο της EDA με θέμα “Η απεριόριστη διάρκεια ζωής των μετάλλων στις κατασκευές”

Διαδικτυακό Σεμινάριο της EDA με θέμα “Η απεριόριστη διάρκεια ζωής των μετάλλων στις κατασκευές” Παρουσίαση Η EDA πραγματοποιεί ένα νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την περαιτέρω προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Το σεμινάριο με θέμα “Η απεριόριστη ζωή των μετάλλων στις κατασκευές” θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου στις 15:00 (ώρα Βρυξελλών, CET). Στο σεμινάριο που οργανώνεται από…