Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + Building Matters.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO συμμετέχει στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + Building Matters. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου με σκοπό την ευαισθητοποίηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την κατάρτιση σε “πράσινες” δεξιότητες. Με την παρακολούθηση του προγράμματος, θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και οι ενδιαφερόμενοι θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις παρακάτω 4…

3ο Νewsletter του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ Βuilding Matters στο οποίο είναι εταίρος η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Το 3ο Newsletter του Ευρωπαϊκού προγράμματος Building Matters – Erasmus+ project είναι πλέον διαθέσιμο! Μάθετε περισσότερα για τις βιώσιμες κατασκευές και τα βιώσιμα δομικά υλικά από το πρόγραμμα Building Matters. Μην χάσετε την ευκαιρία να συνδεθείτε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης https://www.buildingmatterslearning.org/  και να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα κατάρτισης για τις βιώσιμες κατασκευές που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο…