ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

Ο Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Aποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), η  ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ( ΠΕΔΜΕΔΕ).

H ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αδειοδοτήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 182.3/2021 και 195.10/26.07.2022 αποφάσεις του ΕΟΑν.

Η γεωγραφική εμβέλεια του Συστήματος εκτείνεται στις  περιφερειακές ενότητες Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Βοιωτίας, Έβρου, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Ηλείας, Ηρακλείου, Θήρας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Κοζάνης, Λάρισας, Μεσσηνίας, Μαγνησίας, Πέλλας, Ροδόπης, Σποράδων, Σύρου, Τήνου, Τρικάλων, Χανίων και Χίου.

Η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), που ιδρύθηκε το  έτος 1935, είναι Πανελλήνια Πρωτοβάθμια Εργοληπτική Οργάνωση που καλύπτει όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και στελεχών που ασχολούνται με την κατασκευή των Δημοσίων Έργων. Τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ, είναι ατομικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις (Εργολήπτες Δημοσίων Έργων) μέλη του ΜΕΕΠ αλλά και νομικά πρόσωπα – Εργοληπτικές Εταιρείες, μαζί με τα στελέχη τους, μέλη του ΜΕΕΠ και του ΜΕΚ αντιστοίχως, από την Α1 έως και την 7η τάξη.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μόνη Eλληνική Εργοληπτική Οργάνωση, μέλος Ευρωπαϊκών Οργανώσεων, όπως της FIEC (European Construction Industry Federation), των ΕIC (European International Contractors),της EDA (European Demolition Association), της EDI (European Decontamination Institute) και της ACRP (European Association for Construction Repair, reinforcement and protection).

Όλα τα μέλη της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι διαχειριστές ΑΕΚΚ (Ν. 4819/2021)