Το εξειδικευμένο και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό της ομάδας μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO αποτελεί το θεμέλιο της καινοτόμου προσέγγισης που ακολουθούμε για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.

Βρισκόμαστε δίπλα στον υπόχρεο διαχειριστή από την πρώτη στιγμή ενός έργου με στόχο για να παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις και υποστήριξη σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

Παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη αναφορικά με την επιλογή ανακυκλώσιμων πρώτων υλών για τη κατασκευή του έργου, στοχεύουμε στην ενίσχυση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων. Μέσω της εμπειρίας και της εξειδίκευσής μας, συμβάλλουμε ενεργά στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, ενισχύοντας την προσπάθεια για μια πιο βιώσιμη διαχείριση.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους διαχειριστές από την πρώτη φάση της παραγωγής των αποβλήτων, προωθώντας τη διαλογή και την κατάλληλη επεξεργασία. Ακολούθως, συντονίζουμε τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων, ενώ η επεξεργασία και αξιοποίησή τους γίνεται στην Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ, υπό την εποπτεία και τη συνεισφορά μας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου σας.