Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται, πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών ή των έργων τεχνικών υποδομών, να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή Στοιχεία για τη Διαχείριση των Αποβλήτων (ΣΔΑ) που θα παραχθούν από τη δραστηριότητά τους.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ, ο ΕΟΑΝ ανέπτυξε ειδικό εργαλείο σε μορφή excel για την καταχώρηση των στοιχείων διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν πατώντας εδώ. :

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο