Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO ΕΠΕ είναι φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. (Aποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων), ο οποίος έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΠΕΔΜΕΔΕ, τον Σύλλογο των Εργοληπτών Δ.Ε., που είναι και διαχειριστές ΑΕΚΚ

Οι Υπηρεσίες μας

Τα Νέα μας