ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, προχωράμε στη διοργάνωση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφέρειες ανά την Ελλάδα, με στόχο τόσο την επίτευξη του εθνικού στόχου διαχείρισης των ΑΕΚΚ όσο και την ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών που προκύπτουν.

Με συνέπεια στη δέσμευσή μας να φροντίζουμε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά με την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση ΑΕΚΚ, δίνουμε το παρών οργανώνοντας ανά την Ελλάδα ενημερωτικές ημερίδες με θέμα την «Υπεύθυνη διαχείριση ΑΕΚΚ με σεβασμό στον άνθρωπο & τον πλανήτη».

Στόχος των συναντήσεων αυτών αποτελεί η ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, των κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, καθώς και των μηχανικών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ βάσει της νομοθεσίας, την τρέχουσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.