Στηρίζουμε αποφασιστικά την αποτελεσματική διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται στα διοικητικά όρια των δημόσιων φορέων.

Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με:

  • Τον εντοπισμό και τη διαχείριση των αποβλήτων που προέρχονται από μη ελεγχόμενη διάθεση στα διοικητικά όρια.
  • Την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων κατά την αυτεπιστασία δημοτικών έργων.
  • Τη διαχείριση των αποβλήτων των δημόσιων έργων, όπως κατασκευές, έργα για το κοινό συμφέρον, οδοποιία και πολλά άλλα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε στη διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου σας