ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο ανταγωνιστικό και συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο που δραστηριοποιούμαστε, επιδεικνύουμε σταθερή δέσμευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με απώτερο στόχο την πλήρη ικανοποίηση των υπόχρεων διαχειριστών ΑΕΚΚ καθώς και των συνεργατών μας.

Το ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015 που διαθέτουμε, επιβεβαιώνουν την συντονισμένη μας προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ολιστική προσέγγιση της ΠΕΔMΕΔΕ ECO αναφορικά με τη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, αποδίδει θετικά αποτελέσματα σε όλους τους συνεργαζόμενους με το Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης ΑΕΚΚ με βάση τις πολιτικές και τις πιστοποιημένες διαδικασίες που ακολουθούμε.

Οι πιστοποιήσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: