ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προάγουμε την ανακύκλωση, καλλιεργούμε την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά

Υπηρετώντας με συνέπεια την προώθηση των αρχών της ανακύκλωσης και τη συστηματική καλλιέργεια της υπεύθυνης περιβαλλοντικής κουλτούρας, αναλαμβάνουμε συστηματικά πρωτοβουλίες με θετικό περιβαλλοντικό πρόσημο.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε δωρεά 36 κάδων ανακύκλωσης και απορριμμάτων, 1.100 λίτρων προς το Δήμο Χαλκιδέων, υποστηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια «για μια πιο καθαρή πόλη». Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στον περιορισμό των εστιών ρύπανσης, αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης και ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω σχετικού μηνύματος κινητοποίησης που τοποθετήθηκε στους κάδους.

Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες τόσο μέσω της προσφοράς εξοπλισμού όσο και μέσω δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, έχοντας πάντα ως πυξίδα μας την αειφόρο ανάπτυξη.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διοργάνωση ενημερωτικών Ημερίδων σε όλη την Ελλάδα

Στην ΠΕΔΜΕΔΕ ECO, προχωράμε στη διοργάνωση σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλες τις Περιφέρειες ανά την Ελλάδα, με στόχο τόσο την επίτευξη του εθνικού στόχου διαχείρισης των ΑΕΚΚ όσο και την ανάδειξη των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών που προκύπτουν.

Με συνέπεια στη δέσμευσή μας να φροντίζουμε για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων μερών αναφορικά με την υπεύθυνη και αποτελεσματική διαχείριση ΑΕΚΚ, δίνουμε το παρών οργανώνοντας ανά την Ελλάδα ενημερωτικές ημερίδες με θέμα την «Υπεύθυνη διαχείριση ΑΕΚΚ με σεβασμό στον άνθρωπο & τον πλανήτη».

Στόχος των συναντήσεων αυτών αποτελεί η ορθή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, των κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών, καθώς και των μηχανικών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ βάσει της νομοθεσίας, την τρέχουσα κατάσταση σε ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο, αλλά και τα πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.